Wjacerěčne internetowe prezentacije

Praksa pokaza, zo słuša k wuspěšnym internetowym wustupam wjele wjac, hač jednore zestajenje grafikow a tekstow. My móžemy na dołholětne nazhonjenja při zhotownjenju wjacerěčnych wirtuelnych prezentacijow zhladować a skićamy tohodla:

 • koncepciju
 • zwoprawdźenje
  | programěrowanje
  | grafiske wuhotowanje
  | redakciju a přełožk
 • administraciju
 • hladanje
  | wukubłanje
  | wužiwarsku pomoc (user help desk)
 • dalewuwiće
 • składowanje a wuwjedźenje internetowych prezentacijow (webhosting)
  | haćenjoswobodne a spěšne wuwjedźenje
  | kóždy čas powjetšomne wirtuelne słužby a
  | našaltowanje najwšelakorišich krajnospezifiskich domenow (TLD)

Nałožujemy-li dynamiske komponenty, dowěrjamy do ideje open source. Z tym so čas a kóšty wuwiwanja zakładnje wobmjezuja. Zasadźimy: