Wuwiwanje programow, programěrowanje datowych bankow a tykačkow

Na datowych bankach bazěrowace informacijske systemy njejsu z dźensnišeho časa wjac preč myslenju. Woni maja dźěło nahladnje wolóžić, při tym pak jednorje w nałožowanju być. Techniske zwoprawdźenje kompleksnych wobstejnosćow/nadawkow je naša dalša zakładna kompetenca.

Wužiwamy hłownje slědowace družiny datowych bankow:

 • MySQL
 • Oracle z Application Expres (APEX)
 • Microsoft Access za mjeńše projekty

Při tym programěrujemy w tutych rěčach:

 • HTML5, CSS3 a Java Script
 • Visual Basic for Applications (VBA) za Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Access)
 • Visual Basic (VB)
 • TypoScript zaTYPO3
 • SQL
 • PL/SQL
 • PHP
 • ASP