Serbska tastatura za Windows 10

Zarjadowanje

Wuměnjenje za wužiwanje serbskich pismikow na tastaturje je zarjadowanje (aktiwěrowanje) hornjoserbskeje a/abo delnjoserbskeje rěče w ćěrjenskim systemje. Po normje ISO 639-2 wužiwaja so za to skrótšenki HSB (Hornjoserbšćina) a DSB (Dolnoserbšćina).

Z wudaćom Windows 7 staj wobě rěče wobstadk ćěrjenskeho systema. Instalacija přidatnych programow njesu wjace trěbne.

  1. krok: w dźěłowej łutsce za Windows (Taskleiste) na 'Infocenter / Alle Einstellungen' kliknyć
  2. krok: zapisk 'Zeit und Sprache' wuzwolić
  3. krok: zapisk 'Region und Sprache' wuzwolić
  4. krok: na 'Sprache hinzufügen' kliknyć
  5. krok: z naličenja 'Hornjoserbšćina (Obersorbisch)' a/abo'Dolnoserbšćina (Niedersorbisch)' wuzwolić

Nałožowanje

wuzwolenje wotpowědneho zapiska w dźěłowej łutsce (Taskleiste).

W kombinaciji wužiwanja tastow za interpunkciju T1 (hóčka) a T2 (smuška) z tastami bjez interpunkcije, nastajeja so wotpowědne serbske pismiki. Tak nastanje na přikład z tastow 'T1' a 'r' pismik 'ř'.

interpunkcija z hóčku (T1): č, Č, ě, Ě, ř, Ř, š, Š, ž, Ž
interpunkcija ze smušku (T2): ć, Ć, ń, Ń, ó, Ó, ŕ, Ŕ, ś, Ś, ź, Ź, ł, Ł