Serbska tastatura za iOS a macOS

Nimo naprašowanjow dóstanjemy tež pokiwy kedźbliwych wužiwarjow, kiž nam informacije k wužiwanju serbskich pismikow w Apple-swěće podawaja. Zapłać Bóh za to. Infomacije njemóžemy dokładnje dosć pruwować, dokelž ćěrjenski system 'jabłuka' njewužiwamy. Apple same rozeznawa mjez ćěrjenskimi systemami macOS (Desptop-PC, Ultrabook a Notebook) a iOS za mobilne nastroje (šmóratko / smartphone a tablet).

Tastaturowy ćěrjak za iOS X (šmóratko / smartphone a tablet)

Zarjadowanje

Za wužiwanje serbskich pismikow na mobilnych nastrojach móža sebi wužiwarjo App 'Microsoft SwiftKey-Tastatu‪r' instalować. Programčk zawjaza pobrachowace rěče do iOS X. Wopisanje nadeńdźeće pod Swiftkey za Android.

Tastaturowy ćěrjak za macOS (Desptop-PC, Ultrabook a Notebook)

1. Instalacija

Hornjo- abo delnjoserbski tastaturowy šat za PC, laptop abo notebook a pod ćěrjenskim systemom macOS njedawa. Pětr Wićaz (http://inside-le.de) je tohodla wosebitu instalacijsku rutinu za hornjoserbski tastaturowy ćěrjak nastajił:

Po składowanju a wuwjedźenju instalacije, dyrbi so tastaturowy ćěrjak hišće do ćěrjenskeho systema macOS zawjazać.
Pokiw: Za wužiwanje instalacijskeje rutiny njepřewzamy žanu grarantiju!

2. Zarjadowanje

Serbski tastaturowy ćěrjak móže so po wuspěšnej instalaciji jako přidatna abo 'druha' rěč' do ćěrjenskeho systema macOS zawjazać:

  1. krok: w systemowych nastajenjach (Systemeinstellungen) na 'Tastatur' kliknyć
  2. krok: w registrje "Eingabequellen" zapisk '+' wuzwolić
  3. krok: na zapisk 'Andere' kliknyć
  4. krok: z naličenja 'Serbsce' wuzwolić
  5. krok: knefl 'Hinzufügen' kliknyć

Tutón informaciju z wobrazami je nam je nam Korla Šołta z Berlina přewostajił.

Uniwerselny tastaturowy ćěrjak 'Ukulele' za macOS

... hdyž ničo njepomha

Někotři wužiwarjo instaluja sebi 'Unicode Keyboard Layout Editor Ukulele' (https://software.sil.org/ukelele/). Z tutym móže so macOS-tastatura wo někajkižkuli přidatne znajmješka rozšěrić.

Tutón informaciju je nam Sofija Cyžec z Berlina podała.